Feliratkozás a Hadházi Farkasok RSS-ére
Következő mérkőzések

NB II.


Hadházi Farkasok
vs
Békéscsabai KK

Helyszín:
Földi János Általános Iskola Tornaterme
Időpont:
2012. október 20. 18:00

Hazafias Idézetek

„Vegyetek példát hazánk nagyjai és gazdagjai,…. és legyetek hű magyarok tettel, nem puszta szóval, áldozati készséggel és nem olcsó fitogtatással!”
(Gróf Széchenyi István)

"Nekünk magyaroknak valóságos nemzeti betegségünk a sok beszéd, melynek csak egy ellenszere van: a tett."
(Gróf Klebelsberg Kuno)

"Mindnyájunk közös szent célja: Magyarország felszabadítása."
(Horthy Miklós)

„Utaink most százfelé válnak,
De szívünk egy célért dobog.
Nekivágunk a küzdelmes mának,
S építünk egy szebb holnapot.”

(Arany János)

„Soha le nem mondani,
Soha el nem csüggedni,
Ha kell mindig újra kezdeni!”

(Kossuth Lajos)

„Szeretném azt hinni, hogy Magyarország van, volt és lesz.”
(Gróf Széchenyi István)

„Igaz ügyért küzdeni még akkor is kötelesség, midőn már sikerhez nincsen remény.”
(Deák Ferenc)

”Mi is tudtuk volna, mit kellene tennünk; de cselekedtük
azt, ami lehetséges volt.”

(Jókai Mór)

„Éveid száma is egymásután szaporodik, s nem sokára a tapasztalás tekinteteidet oly tárgyakra intézendi, miket a gyermekkor boldog szakában még nem ismersz.”
(Kölcsey Ferenc)

„ ... ismerni a jót könnyebb, mint követni; sőt még az sem nehéz, hogy némelykor jó, vagy éppen nemes tettet vigyünk véghez: de egész éltedet meghatározott elv szerént intézve, sohasem tenni mást, mint amit az erkölcsiség kíván, s még akkor sem, midőn haszon, bátorlét, indulat heve, vagy szenvedelem ereje másfelé ragad: ezt hívják erénynek.”
(Kölcsey Ferenc)

„A nap temérdek égi testeket bevilágít, de a világegyetem minden részeire mégsem hat ki: így az ember, ha nagy erőt nyert örökül,… ezrek, sőt milliomok előtt jótékony napként világíthat; de az egész emberi nemre jóltevő behatást gyakorolni, az a nagyok legnagyobbikának sem adaték.

Az emberi tehetség parányi lámpa, mely egyszerre keskeny kört tölthet meg fényével; s ha egy helyéről másra hurczoltatik, setétséget hagy maga után. Bizonyos helyhez kell azért kapcsoltatnunk, hogy azt jótékony világítással állandóul boldogíthassuk.”

(Kölcsey Ferenc)

"Fél világot is bejárhatod, más ember földjén testvértelen leszel, s elfúj a szél, mint kósza őszi lombot, ha nemzetedről megfeletkezel."
(Wass Albert)

„Mert oly ember is, ki a maga életkörét híven betöltvén, jámborsága és szorgalma által tiszteletet érdemel, nevetséges leend, mihelyt azon pályára lép, mire természet őtet nem szánta. Kinek a közönségesen, a mindennapin felülemelkedni erő nem jutott: az kitetsző helyre ne álljon...

Hazát és emberiséget csak jelesek boldogíthatnak; s e czélra munkálás kötelessége alól nem vétetik ki más, mint a természettől tehetség nélkül hagyott szerencsétlen.”

(Kölcsey Ferenc)

„ ... az élet fő célja - tett; s tenni magában, vagy másokkal együtt senkinek nem lehetetlen. Tehát tégy! s tégy minden jót, ami tőled telik, s mindenütt, hol alkalom nyílik; s hogy minél nagyobb sikerrel tehess, lelkedet eszközökkel gazdagítani szüntelen igyekezzél.”
(Kölcsey Ferenc)

„A bölcsesség legnagyobb mestere az élet; azonban gyakran felkeresd a rég elhúnytakat is, kik tanulások és tapasztalatok által gyűjtött kincseiket a maradék számára könyveikbe letették. De jusson eszedbe: a könyvek száma végtelen, a te éveid pedig végesek; s óráidat, s napjaidat oly sok egyéb foglalatosság kívánja magának. Mint az üres beszédű társalkodót: úgy kerüld a tartalmatlan könyvet. Sőt ne könnyen végy kezedbe oly művet, mely a zseni lángjegyét homlokán nem hordja; a nagy író művét pedig mély figyelemmel tanuld keresztül.”
(Kölcsey Ferenc)

"A magyarok mindenre képesek - még a legjobbra is." 
(Orbán Viktor)

„Egyedül a legnagyobb erő sem tehet mindent, nem tehet sokat: egyesített erőknek pedig a lehetetlennek látszó is gyakran lehetséges.”
(Kölcsey Ferenc)

„Egynek minden nehéz; soknak semmi sem lehetetlen.”
(Gróf Széchenyi István)

„Ami legegyszerűbben, s legtermészetesben vezet célra, kitalálni kevés ember dolga.”
(Kölcsey Ferenc)

„A sokaságot szokás és előítéletek tartják fogva; s azoktól megszabadulni a lélek restsége nehezen engedi.”
(Kölcsey Ferenc)

„Mit, és mikor, és miként kell szólani, s tenni? ez a bölcsesség nagy titka, melyről szabályokat adni nem lehet.”
(Kölcsey Ferenc)

„Régi a tanács; minden tudja azt, s kevés követi: eszed járjon előbb nyelvednél s tettednél.”
(Kölcsey Ferenc)

„Minden ember szereti az igazságot, de a becstelen csak magának, a becsületes ellenben minden felebarátinak.”
(Gróf Széchenyi István)

„A magyarnak mindenkor is most is legnagyobb ellensége, - a magyar.”
(Gróf Széchenyi István)

„Nemzetünknek mindig az volt egyik legnagyobb hibája, hogy vagy nem bízott magában, vagy elbízta magát.”
(Gróf Széchenyi István)

„Dicső látvány oly férfiú, ki egy magas czélért áldozza fel életét. Legyen az hazája, a becsület vagy vallásos meggyőződése, miért vérét ontá: lelkünk emelkedik a bátornak emlékénél, ki erős láncokat ... szét bírt szakítani, s lelkét Istenére, nevét a jövőre bízva, a halállal szembeszállt, hogy példájából … megtanulják, miként van valami e világon, mit leláncolni nem lehet: a bátor, erős meggyőződéstől vezetett férfiakarat.

De van valami e világon, mi ennél nehezebb és még fenségesebb: azon tántoríthatatlan állhatatosság, melylyel a férfi egy nagy eszme kivitelének szenteli életét."
(Báró Eötvös József)

 "Igaz magyarnak lenni akkora teher, hogy aki sokat viseli, megerősödik."
(Wass Albert)

"Akit magyarnak teremtett az Úristen és nem fogja pártját nemzetének - nem derék ember."
(Gróf Széchenyi István) 

 

    

                                                                                                        

 

Palatábla
Csak a bejelentkezett felhasználók írhatnak üzenetet!
Benn:
Amint lesz vmi mozgás szólunk! :)
2012.Július 02. 23:15
barbi balogh:
sziasztok annyitszeretnék kérdezni hogy megtudjátok nekem mondani hogy mikor lesz edzés????????????
2012.Július 02. 15:23
hello kitty:
Ja ja. Geri! Hiányoznak a szórakoztató vicceid :)Pl. az ilyenek: Két tehén ül egy tortán. Kérdi az egyik: együnk? Mire a másik. Együnk! Muhahahaah
2011.December 21. 20:13
fnorbi:
hórukk .... tessék feldobtam :D
2011.December 20. 0:01
t-mac01:
Na úgy látom hanyagolva van a honlap! Ideje lenne feldobni :)
2011.December 19. 23:22
Hello Kitty:
Én lájkolom :)))) lájk
2011.December 11. 20:36
hello kitty:
Jó az új cikk :)))
2011.December 11. 20:17
fnorbi:
gratula fiúk szép volt
2011.November 15. 20:46
kobe#8:
Kedden megye 2-nek van meccse itthon a 12ekkel. Az öregfiúk meccs elmarad!!!
2011.November 13. 17:09
Geri:
Srácok csütörtök meccs!
2011.November 08. 23:47
Copyright © 2008 hadhazifarkasok.hu - Minden jog fenntartva.
Oldaltérkép
Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional
Legenerálva: 0.00580906867981 sec alatt